Vefat Kolu

Aktif ve/veya pasif üyenin vefatı halinde varislerine yapılan vefat yardımını ifade eden bir koldur.

Vefat Kolunun İşleyişi 

Üyenin vefatı halinde, varislerine, veraset ilamı ile belirlenen payları oranında, her yıl Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen miktardaki vefat yardımı yapılarak, üyenin varislerine sosyal destek verilmesi sağlanır.