Sıkca Sorulan Sorular

 1-Sandığın amacı nedir?

Aktif ve yarı aktif üyeyi para biriktirmeye teşvik etmek,

Aktif ve yarı aktif üyenin talebi halinde borç para vermek,

Aktif ve pasif üyenin vefatı halinde, Sandık fonları ve/veya sigorta şirketleri vasıtası ile hayat sigortası kapsamında vefat yardımı yapmak,

 

2- Sandığa kimler üye olabilir?

50 yaşını (gün/ay/yıl) doldurup bu güne kadar üye olmamış çalışanlar, Sandığın Biriktirme Kolu ve Borç Verme Kolundan faydalanıp, Vefat Kolundan faydalanmamak kaydı ile üye olabilir.

Sandık üyeliği devam etmekte olan 50 yaşını (gün/ay/yıl) doldurmuş üyemiz, isterse Sandığın Biriktirme Kolu ve Borç Verme Kolunda kalarak, Sandığın Vefat Koluna bir daha geri dönmemek kaydı ile Vefat Kolundan ayrılabilir.

Sandık üyemizin eşi 50 (elli) yaşını (gün/ay/yıl) geçmemiş ise, sadece Vefat Koluna üye olabilir.

 

3- Sandık üyeliğim ne zaman başlar?

Sandık üyeliğiniz ilk aidatınızın kesildiği aydan itibaren başlar.

 

4- Sandığa üye olmak istiyorum. Üye olmak için gerekli belgeler nelerdir?

Sandığa üye olmak isteyen, statü hükümlerini kabul ettiğini ve her ay asgari aidat veya taahhüt ettiği aidat tutarının ücretinden kesilmesine razı olduğunu bildirir birer taahhütname doldurup, çalıştığı kurum kimlik belgesi sureti ile beraber Sandık Bürosuna veya Bölge Temsilciliklerine verir. Sandığa girmesinde herhangi bir sakınca görülmediği, Sandık Yönetim Kurulu’nca onaylanan müracaat sahibinin, aidatının ücretinden kesilmesi ile üyeliği başlar.

-Sandığımıza üye olabilmek için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

a- Üye Başvuru Formu: Formdaki ilgili bölümler doldurup Temsilciye tasdik ettirilerek aslı Sandığa gönderilecektir.

b- Kurum kimlik belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

Üye olmak için her hangi bir eksik ve engel yoksa gerekli işlemler yapılır.

 

5- Maaşımızdan kesilen Biriktirme Kolu aidatları Sandığınızda nasıl değerlendirilmektedir?

Üyelere Biriktirme Kolunda; Biriken fazlası (mevduat fazlası),

Üyelere Borç Verme Kolunda; Borç kullandırmada değerlendirilmektedir.

6- Daha önce Sandık üyeliğinden ayrılmıştım. Şimdi tekrar üye olabilir miyim?

Tekrar üye olmak için; Üye Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir. Web sayfamızdan da Üye Başvuru Formunu doldurarak Sandığımıza ulaştırabilirsiniz. Daha önce üyelikten ayrılırken Sandıktaki tüm haklarınızı aldığınız için, yeni üyeliğinizin eski üyeliğinizle bir bağlantısı olmaz.

 

7- Üyelikten ayrılma nasıl olmaktadır ve ne yapılması gerekmektedir?

Üyelikten ayrılmak isteyen üye, en son Sandık aidatının tahsil edildiği aydan geçerli olmak üzere ( İstifa formunu doldurarak )Sandık üyeliğinden ayrılmış sayılır.

 

8- Sandık üyeliğinden ayrıldığım takdirde birikmiş paramın tamamını alabilir miyim?

Sandık üyeliğinden ayrılan üyeye; Biriktirme Kolunda birikmiş parasının tamamı ödenir.

 

9- Sandığın sosyal yardımları nelerdir?

Üyenin vefatı halinde, varislerine vefat yardımı yapılır.

 

10- Sandık kimlere ve hangi oranda vefat yardımı yapmaktadır?

Sandığımız, üyesinin vefatı halinde kanuni varislerine, verasette adı geçen varislerine payları oranında vefat yardımı yapmaktadır.

 

11- Borç kullanmada teberru oranı neye göre belirlenmektedir?

Sandığın mali gücü göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği oranlarda açıklanıyor.

 

12- Çekmiş olduğumuz borcun vadesinden önce ödenmesi halinde teberru iadesi yapılmakta mıdır?

Çekilen borç vadesinden önce ödenmesi halinde; teberru iadesi yapılmaz.

 

13- Sandık borcu devam eden üye kaç ay sonra yeniden borç çekebilir?

Çektiği borcun tamamını vade bitimine kadar ödeyen üye ile çekmiş olduğu borcu vadesinden önce kapatan üye yeniden borç çekebilir.


 

14- Borç kullanan üyenin ilk taksiti ne zaman kesilmeye başlar?

Borç taksiti; Üyenin hesabına aktarıldığı tarih itibariyle başlar. Örneğin; Ocak ayında alınan borcun ilk kesintisi Şubat ayında kesilmeye başlar.

 

15- Kredi taleplerinde kefil zorunlu mudur?

Sandığımız statüsü gereğince 2 kefil zorunludur.

 

16- Kefillerin, Sandık Üyesi olması zorunlu mudur?

Hayır, Kurum çalışanı olması yeterlidir.

 

17- Borç senedi düzenlenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Üye borç talebinde bulunduğunda; Borç seneti üzerinde yer alan tanzim yeri, tanzim tarihi, borç tutarı, vadesi, borçlu ve 2 kefilin adı soyadı imzaları, kurum adı ve sicil numaraları gibi bilgilerin olması ve kesinlikle daksil kullanmaması gerekmektedir. Senet üzerinde bu bilgilerin eksik olması halinde üyenin borç talebinin karşılanmasında Sandık olarak sıkıntı yaşanmaktadır. Borçlu olan üyemizin; talebi halinde borç kapama dekontunu borç senedi ekinde Sandığımıza ulaştırması ve yukarıda belirtildiği gibi senet üzerinde doldurulması gereken yerlere dikkat etmesi yeterlidir.

 

18- Kefillerimi TPAO Genel müdürlük çalışanları dışında Bölgelerden de yapabilir miyim?

Evet, yapabilirsiniz. Kefillerinizin maaşlarında icra, nafaka v.b kesintilerinin olmamasına dikkat etmeniz bizim için önemli bir husustur. *Sandığımız hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, Sandık Büromuz ile WEB sayfamızın İLETİŞİM bölümünden e-posta veya doğrudan telefon ile iletişim sağlamanızı rica ederiz.