2021 Yılı Biriktirme, Borç Verme ve Ölüm Kolu Tutarları