Üye Borç Talepleri

Sandığımızdan yıl içinde ilk defa borç çekecek üyelere fırsat vermek, borç taleplerini daha kısa sürede karşılayabilmek, Sandık nakit akışında dalgalanmayı önlemek için Statümüzün Madde 25-j bendi gereğince; 01 Mayıs 2024 tarihinde geçerli olmak üzere, mevcut borcu olan üyelerimizin kullandığı borcun vade süresinin yarısı bitene kadar (dokuz aylık vade için beş ay; on iki ay vade için altı ay; on beş ay vade için sekiz ay; on sekiz ay vade için dokuz ay; yirmi dört ay vade için on iki ay) borcunu defaten kapatsa bile yeni borç verilmemesine karar verilmiştir.