Üye Borç Talepleri

01 KASIM 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Borç Verme Kolu- Masraf Karşılığı Teberru Oranı yıllık % 5 olarak güncellenmiştir.