Üye Borç Talepleri

BORÇ VERME KOLU- 13 HAZİRAN 2024 tarihi itibariye Sandığımıza ulaşan borç Senetleri; 20 EYLÜL 2024 tarihinde ödenecektir.