Borç Verme Kolu

Sandığımızın kuruluş amaçlarından birisi olan yardımlaşma amacı doğrultusunda; Aktif ve yarı aktif üyenin gereksinimi olan maddi desteği, Sandık’ taki birikimi oranında borçlanarak alabileceği bir koldur.

Borç Verme Kolunun İşleyişi ;

Borç para almak isteyen aktif ve yarı aktif üye, Sandık tarafından tanzim edilmiş borç senedini Statümüzün 33. maddesinde belirtilen kuruluşların çalışanı olması şartıyla 2 (iki) kefil ile birlikte imzalayarak, borç para alabilir.

Mevcut borcu olan aktif ve yarı aktif üyelerimizin; kullandığı borcun vade süresinin yarısı bitene kadar (dokuz aylık vade için beş ay; on iki ay vade için altı ay; on beş ay vade için sekiz ay; on sekiz ay vade için dokuz ay; yirmi dört ay vade için on iki ay) borcunu defaten kapatsa bile yeni borç verilmemektedir.

Aktif ve yarı aktif üye, Sandığa en az 6 (altı) ay aidat ödedikten sonra borç para talebinde bulunabilir. Aktif ve yarı aktif üyeye, Yönetim Kurulunun belirlediği borç verme limitini geçmemek şartıyla, biriktirdiği aidatının 4(dört) katı oranında, Yönetim Kurulunun belirlediği vadelerde ve hiç faizsiz olarak borç para verilir.

Verilen borç, aktif ve yarı aktif üyenin aylık ücretinden en fazla 24 ayda eşit taksitlerle tahsil edilir.