Biriktirme Kolu

Sandığın kuruluş amaçlarından birisi olan, aktif ve yarı aktif üyesini para biriktirmeye teşvik eden ve sadece aktif ve yarı aktif üyenin faydalanabileceği bir koldur.

Biriktirme Kolunun İşleyişi

Sandığın aktif ve yarı aktif üyesi, asgari olarak Yönetim Kurulunca tespit edilen aylık aidatı öder.

Aktif ve yarı aktif üyenin talebi halinde; aidat artışı yapılabilir. Aidat artışı 6 (altı) aydan önce düşürülemez.

Aktif ve yarı aktif üyenin talebi halinde; birikeninden yılda 2 (iki) defa para çekebilir.

Aktif ve yarı aktif üye arasında aidat devri yapılamaz.

Aktif ve yarı aktif üye arasında biriken devri yapılamaz.